Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Podręczniki akademickie Ekonomia i biznes Ekonomia . Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gos
Ekonomia . Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gos

Ekonomia . Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gos

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Od przeszło pięciu lat Polska realizuje szeroko zakrojone przemiany systemu gospodarczego, politycznego i społecznego. Transformacja ustrojowa stanowi przedsięwzięcie o ogromnej skali, nie mające precedensu w przeszłości. Brak jest historycznych wzorców, które pozwalałyby na jednoznaczne wyznaczenie odpowiednich zadań i działań, w sferze mikro i makroekonomicznej, zapewniających wysoką efektywność przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej. Taka sytuacja powoduje, że program tworzący nową formację polityczno gospodarczą składa się z nie zawsze spójnych elementów, które instytucje państwa starają się budować. O powodzeniu zmian w systemie ekonomicznym decydują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Odziedziczona struktura gospodarki narodowej Polski stwarza poważną przeszkodę w kreowaniu przesłanek długofalowego wzrostu gospodarczego i efektywnego włączenia się naszego kraju w międzynarodowy podział pracy. Jednakże, mimo pewnej specyfiki sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, a także inne kraje postsocjalistyczne w związku z transformacją swoich gospodarek, wiele zdarzeń i okoliczności obecnej fazy rozwoju ekonomicznego miało swój historyczny precedens w innych warunkach ustrojowych i krajach. Ważną rzeczą jest rzetelne przeanalizowanie, jeśli to możliwe, bogatego materiału teoretycznego i faktograficznego pozwalającego zrozumieć logikę i mechanizmy procesów, które są również istotne dla sprawnego funkcjonowania przekształcającej się gospodarki polskiej. Niniejsza praca zawiera opracowania nawiązujące do wybranych problemów charakteru współczesnej polityki ekonomicznej prowadzonej w krajach zachodnioeuropejskich oraz w Polsce. Autorzy starali się popatrzeć szeroko na problem transformacji, rozumiejąc ją jako stały proces dostosowań instytucji i mechanizmów gospodarki krajowej do zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i międzynarodowego. Analiza istoty wybranych rodzajów polityki ekonomicznej oraz doświadczeń historycznych Polski i innych krajów umożliwiła wskazanie na konsekwencje stosowania określonych narzędzi ekonomicznych w warunkach postępującego otwarcia gospodarki polskiej. Przedstawione opracowania stanowią wkład do toczącej się dyskusji na temat podstawowych problemów ekonomicznych i społecznych zmian systemowych w Polsce. Pogłębiona refleksja nad przeobrażeniami zachodzącymi we współczesnej gospodarce jest niezbędna do określenia, jaki typ ustroju należy kształtować, aby odpowiadał on wymogom efektywności społecznej i ekonomicznej. Leon Olszewski
  • Ilość stron: 108
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego