Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

FRYDERYK PRO (OEM)

FRYDERYK PRO (OEM)

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Rozszerzona wersja Pro Fryderyka oferuje możliwość natychmiastowego wyświetlenia statusu bieżących połączeń z komputerem użytkownika, wyświetlając numery portów jak również adresy zdalne, a więc identyfikujące "drugą stronę" połączenia. Każde z połączeń można natychmiast zakończyć, jak również dodać do listy zablokowanych i wtedy Fryderyk będzie zawsze zamykać połączenie z podejrzanym adresem. Jeśli uzyskaliśmy adres zdalnego komputera, z którym nawiązane jest połączenie, możemy uzyskać rozmaite informacje o nim korzystając z ogólnodostępnych światowych baz danych typu "who is". Pierwszą możliwością Fryderyka jest przekształcenie konkretnego adresu internetowego na nazwę domeny internetowej. Kolejne kroki to sprawdzenie i wyświetlenie dysponenta (właściciela) danej domeny, a także dostawcy usług internetowych, który zarządza danym adresem internetowym. W ten sposób można bardzo szybko zidentyfikować drugą stronę połączenia, konkretnie odnosząc ją do "rzeczywistego" świata. Jako funkcje wspomagające Fryderyk Pro umożliwia rejestrowanie historii wszystkich połączeń sieciowych co ustalony czas, a także definiowanie zablokowanych adresów internetowych IP - próby połączeń z takimi adresami Fryderyk będzie zawsze automatycznie wykrywać i rozłączać. Istnieje również możliwość blokowania wszystkich połączeń sieciowych działających na niestandardowych portach w komputerze - oznacza to, że typowe usługi sieciowe jak poczta e-mail, WWW czy FTP będą działać bez najmniejszych problemów, natomiast wszystkie połączenia na portach niestandardowych (z których mogą korzystać np. robaki internetowe czy oprogramowanie szpiegujące), będą natychmiast rozłączane bez konieczności ingerencji użytkownika w ten proces. Jeśli użytkownik otrzymuje podejrzane e-maile z niewiadomego źródła lub też poprzez e-mail docierają do użytkownika treści niechciane lub niezgodne z prawem, często problemem jest ustalenie rzeczywistego źródła wysłania danej wiadomości. W przypadku korzystania z popularnych klientów poczty takich jak MS Outlook lub Outlook Express, funkcja poczty we Fryderyku potrafi sprawdzić taką wiadomość i wyświetlić rzeczywisty adres i nazwę komputera z którego dana wiadomość została wysłana. Dzięki temu i pozostałym funkcjom opisanym powyżej, można łatwo zidentyfikować jej nadawcę w "rzeczywistym" świecie. Dodatkowa funkcja w narzędziach rejestru pozwala na głębokie kontrolowanie rejestru, nawet na poziomie załadowanych sterowników systemowych w miejscu, z którego mogą korzystać najbardziej szkodliwe wirusy. Podejrzane wpisy po sprawdzeniu można szybko usunąć z systemu. W ramach dodatkowego udogodnienia, podwoiliśmy liczbę dostępnych wirtualnych pulpitów, zwiększając ich liczbę do ośmiu, dodatkowo z możliwością nadawania im konkretnych nazw. Jako funkcje dodatkowe zaimplementowaliśmy wyświetlanie procentowego obciążenia procesora i pamięci RAM, a także funkcję sprzątającą zawartość katalogu roboczego w celu zwolnienia zbędnie zajmowanego miejsca. Oprócz dodatkowych funkcji, Fryderyk oferuje wszystkie możliwości oferowane w wersji standardowej programu: Podstawowy mechanizm zabezpieczający Fryderyka kontroluje wszystkie programy aktualnie uruchomione w systemie. Należy podkreślić, że brak okna programu w systemie nie oznacza, że żaden program nie jest uruchomiony. Łatwo to sprawdzić, wyświetlając listę aktualnie uruchomionych zadań we Fryderyku. W jaki sposób Fryderyk sprawdza uruchomione programy? Po pierwsze, program sprawdza czy aktualnie aplikacje mogą korzystać z przechwytywania znaków wpisywanych z klawiatury przez użytkownika. Celem tej kontroli jest zapobieganie przechwytywaniu poufnych haseł itp., które mogłyby zostać przesłane przez sieć i przedostać się w niepowołane ręce. Dodatkowo kontroluje, czy dany program może korzystać lub korzysta z Internetu. Potrafi sprawdzić, czy dana aplikacja korzysta z systemowej skrzynki adresowej użytkownika (w celu np. pobierania adresów e-mail) lub czy może nawiązywać połączenia internetowe (aplikacje typu"dialer").

Każdy z uruchomionych programów widoczny jest na liście zadań we Fryderyku. Program wyświetla informacje o nazwie uruchomionego programu, jego dostawcy, ustalonym statusie a także potrafi wyświetlić bliższe informacje o programie, takie jak jego dostawca, wersja, komentarze itp. Istnieje również możliwość natychmiastowego zakończenia pracy dowolnego z programów.

Funkcje kontroli rejestru systemowego pozwalają na sprawdzenie, jakie programy uruchamiają się wraz ze startem systemu operacyjnego. Z tej możliwości korzystają często wirusy bądź robaki internetowe do rozpoczynania swojej niepożądanej pracy w systemie. Dodatkowo opcje zabezpieczeń pozwalają na wprowadzenie szeregu przydatnych zmian w rejestrze systemu, np. zablokować pewne ustawienia Panelu Sterowania czy możliwość edycji rejestru systemowego przez odpowiednie programy.

Oprócz funkcji podnoszących bezpieczeństwo, Fryderyk udostępnia także narzędzia typowo użytkowe, ułatwiające pracę w systemie. Należy do nich przede wszystkim funkcja wirtualnego pulpitu, umożliwiająca korzystanie z czterech niezależnych pulpitów jednocześnie bez konieczności ingerencji w system. Wirtualny pulpit dotyczy nie tylko przełączania okien aktualnie uruchomionych aplikacji, ale także samej treści pulpitu (skróty, foldery itp.). Dodatkową funkcją jest funkcja obszaru roboczego, która pozwala na pracę na dużo większym, przesuwalnym obszarze pulpitu.

Funkcja okien dwustronnych umożliwia prowadzenie osobistych notatek do każdej aplikacji jak również wyświetlanie, wyszukiwanie i otwieranie plików (dokumentów) powiązanych z danym programem, co ułatwia odnajdywanie i pracę z wybranymi dokumentami tych aplikacji.

Dodatkowe funkcje programu to przypominacz haseł, który pozwala odkrywać zakryte ("gwiazdkowane") pola haseł w dowolnych aplikacjach, co umożliwia przypomnienie wpisanego hasła np. w programie pocztowym, jeśli chcielibyśmy przenieść je do innego programu a nie ma sposobu na jego wizualne odczytanie.

Aby zapobiec łączeniu się użytkownika korzystającego z modemu z numerami telefonicznymi o podwyższonych kosztach połączenia, wprowadzona została funkcja kontroli połączeń, która skutecznie rozłącza wszelkie połączenia ze zdefiniowanymi prefiksami numerów maksymalnie w kilka sekund od ich rozpoczęcia.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU


Wyświetla od razu pełny, bieżący status portów i połączeń z podaniem adresów zdalnych komputerów, udostępnia możliwość zamiany adresu IP na nazwę a także pobranie informacji o dysponencie danej domeny internetowej (i adresu) z odpowiednich serwerów z całego świata, dzięki czemu można szybko zidentyfikować drugą stronę połączenia sieciowego.

Posiada funkcję umożliwiającą blokowanie zdefiniowanych adresów internetowych

Dodatkowo umożliwia rejestrowanie historii wszystkich połączeń sieciowych

Potrafi odczytać informacje z otrzymanego e-maila o rzeczywistym komputerze, z jakiego dany list został wysłany.

Pokazuje wskaźniki obciążenia procesora i pamięci RAM

Oferuje osiem wirtualnych pulpitów zamiast czterech dodatkowo z możliwością nadawania im nazw

Zawiera zaawansowane funkcje kontroli załadowanych sterowników systemowych

Udostępnia przydatną funkcję sprzątającą katalog roboczy systemu


Fryderyk oferuje również pełen komplet funkcji dostępnych w wersji standardowej, czyli:

Program sprawdza uruchomione aplikacje pod kątem ich bezpieczeństwa (przechwytywanie tekstów wpisywanych z klawiatury, korzystanie z Internetu i skrzynki adresowej, modyfikacje plików wykonalnych, możliwość nawiązywania połączeń sieciowych)

Wbudowany test skuteczności pozwala ocenić zastosowanie programu

Szczegółowo zarządza wszystkimi uruchomionymi aplikacjami (wyświetla pełną listę uruchomionych programów wraz z aplikacjami ukrytymi lub nie posiadającymi widocznych okien)

Sprawdza programy uruchamiane ze startem systemu (m.in. potrafi wykryć oprogramowanie szpiegujące), umożliwia również wprowadzanie wielu przydatnych zmian w rejestrze systemu

Umożliwia pracę na czterech niezależnych pulpitach jednocześnie bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w system (dotyczy to zarówno treści pulpitów jak i okien uruchomionych aplikacji)

Udostępnia specyficzną opcję okien dwustronnych, umożliwiającą prowadzenie osobistych notatek do danej aplikacji oraz udostępniającą narzędzie wyświetlające powiązania danego programu z określonymi typami plików oraz umożliwiający ich łatwe wyszukiwanie i otwieranie według zadanych kryteriów

Potrafi wykryć i automatycznie zakończyć połączenie modemowe z numerami o podwyższonych opłatach za połączenie (użytkownik może sam zdefiniować jakie numery mają być rozłączane)

Funkcje dodatkowe to m.in. Przypominacz odkrywający zawartość gwiazdkowanych pól haseł w programach, prosty skaner portów oraz opcja umożliwiająca zamykanie okien reklamowych w przeglądarce WWW.