Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Podręczniki szkolne Matematyka Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Technikum
Matematyka Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Technikum

Matematyka Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Technikum

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Matematyka w uzupełniającym liceum i technikum Matematyka bliżej nas Podstawą konstrukcji podręcznika jest zatwierdzony przez MENiS program nauczania matematyki w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum uzupełniającym Matematyka bliżej nas, numer dopuszczenia DKOS-5002-37/05, który jest dostępny na naszej stronie internetowej Program jest przygotowany w formie w pliku pdf i można będzie go ściągnąć z naszej strony. Program i podręcznik są kontynuacją programu i podręcznika dla zasadniczej szkoły zawodowej o tej samej nazwie. Program ma układ spiralny. Powtarzające się wiadomości i umiejętności są modyfikowane i stopniowo poszerzane. Stwarza to dodatkowe możliwości kształtowania pojęć i umiejętności, a także utrwalania i pogłębiania wiedzy, co powinno przyczynić się do pełniejszej realizacji celów kształcenia. Dużo uwagi koncentruje się na kształtowaniu umiejętności i postaw pozwalających na funkcjonowanie w świecie stale dokonujących się zmian wymagających permanentnego doskonalenia się. Realizacja programu Matematyka bliżej nas - w liceum i technikum uzupełniającym wymaga 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Przy realizacji tego programu można będzie wykorzystać podstawowe środki dydaktyczne, w które na ogół jest wyposażone każde liceum i technikum. Przyda się kalkulator szkolny oraz dostęp do komputera w celu wskazania zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych z użyciem istniejących programów komputerowych, np. arkuszy kalkulacyjnych, baz danych. W rozwiązywaniu problemów matematycznych można skorzystać z kalkulatora graficznego dostępnego w wielu szkołach. tu więcej o programie W podręczniku zachowana jest zastosowana w książce dla zasadniczej szkoły zawodowej forma edytorska i koncepcja kolorystyczna więcej. Doświadczenie autorów oraz uwagi użytkowników pozyskane podczas pracy z dotychczasowymi podręcznikami, a także wykorzystanie opublikowanych standardów egzaminacyjnych dla maturzystów i standardów na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwentów szkoły zawodowej oraz technikum jak również weryfikacja "nowej matury" w roku 2005, pozwalają zakładać, że będzie to podręcznik uwzględniający wszystkie potrzeby uczniów i nauczycieli. Podręcznik podzielony jest na 10 rozdziałów tematycznych, w których wyróżnione są podrozdziały. Każdy rozdział poprzedzony jest zestawem umiejętności wymaganych na poszczególne stopnie szkolne. Mogą one nieco różnić się od wymagań sformułowanych przez nauczyciela, dlatego zachęcamy do skorygowania ich bądź uaktualnienia. Nie formułujemy wymagań na stopień celujący, ponieważ główne założenia kryteriów na tę ocenę są ustalane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W każdym podrozdziale oprócz wprowadzenia matematycznego są rozwiązane przykłady, których jest łącznie 268. Można się na nich wzorować się rozwiązując ćwiczenia (309), które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w formie pracy domowej. Na zakończenie każdego podrozdziału zamieściliśmy serię zadań, które pomogą utrwalić i rozwijać zdobyte umiejętności. W podręczniku jest ich prawie 1000. Do trudniejszych zadań podane są odpowiedzi lub wskazówki, a zamieszczone tablice potęg i pierwiastków oraz wartości funkcji trygonometrycznych ułatwią rozwiązywanie wielu z nich. Rozdziały kończą się zestawami zadań typu maturalnego - Powtórka przed maturą. Są to oryginalne zadania stosowane podczas tzw. matury próbnej oraz podczas egzaminu maturalnego w 2005 roku. Ich rozwiązanie pozwoli uczniowi zapoznać się z wymaganiami maturalnymi. Na końcu podręcznika znajduje się zestwa wzorów z jakimi uczeń spotka się na egzaminie maturalnym Do podręcznika przewiduje się ponadto: Książkę dla nauczyciela zawierającą m.in. analizę treści nauczania, propozycję planu wynikowego, przykładowe scenariusze lekcji z uwzględnieniem metod aktywizujących m.in. prac projektowych. Testy i sprawdziany z kartotekami sprawdzanych umiejętności, a obejmujące wszystkie działy programu. Przewidujemy również zeszyty ćwiczeń do wybranych działów programowych. O postępie prac nad obudową podręcznika będziemy informować na bieżąco jego użytkowników Uzupełnieniem podręcznika mogą być sprawdzony już przez użytkowników: Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (jeden dla całego cyklu kształcenia) oraz książka D. Bonieckiej i J. Mariańskiej Repetytorium przed maturą z matematyki

  • Ilość stron: 514
  • Wydawnictwo: Nowik
  • Szkoła: Szkoła średnia
  • Przedmiot: Matematyka