Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Komputery Oprogramowanie Programy serwerowe Microsoft SQL Server 2000 Standard Edtn English Intl CD 5 Clt
Microsoft SQL Server 2000 Standard Edtn English Intl CD 5 Clt

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edtn English Intl CD 5 Clt

Producent: Microsoft

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu


 

Microsoft SQL Server 2000 Standard inkl. 5 CAL EN Wersja Językowa Angielska

Program Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition jest kompletnym narzędziem bazodanowym i analitycznym umożliwiającym szybkie wdrażanie najnowszej generacji skalowalnych rozwiązań dla handlu elektronicznego, obsługi podstawowych procesów biznesowych oraz przechowywania danych. Funkcje Wyszukiwanie pełnotekstowe Umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe sformatowanych dokumentów (np. w formacie Word, Excel oraz HTML) w sieci Web oraz intranetach. Pozwala na automatyczne śledzenie zmian. Obsługa 32-procesorowych systemów przetwarzania wieloprocesorowego (SMP) —, wymaga systemu Windows 20 Pozwala rozbudować bazy danych SQL Server 2000 do systemów symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego wyposażonych nawet w 32 procesory. Obsługa 64 GB pamięci RAM —, wymaga systemu Windows 2000 Data Center Server Umożliwia zarządzanie za pomocą serwera SQL Server 2000 nawet największymi zestawami danych i obciążeniami transakcyjnymi przy wykorzystaniu do 64 GB pamięci RAM. Klastrowanie na wypadek awarii Umożliwia instalowanie baz danych z funkcją zastępowania w wypadku awarii bezpośrednio z poziomu Instalatora. Zastępowanie w trybie aktywny-pasywny jest przeznaczone dla środowiska ze sprzętem zapasowym, natomiast tryb aktywny-aktywny —, dla środowiska z ograniczoną ilością sprzętu. W przypadku systemu zastępowania wyposażonego w 4 węzły w razie awarii obsługa baz danych może być przekazana do dowolnego węzła, który nie uległ awarii. Rozproszone widoki częściowe Umożliwiają rozbudowę oprogramowania w warstwie danych przez rozdzielenie obciążenia na kilka serwerów. Dodawanie serwerów umożliwia osiągnięcie większego poziomu skalowalności. Kwerendy w języku potocznym Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie dostępu do danych za pomocą kwerend formułowanych w języku naturalnym (moduł pracuje wyłącznie w języku angielskim). Możliwe jest graficzne tworzenie kwerend przy użyciu kreatorów w dołączonym środowisku programowym Visual Studio. Moduł umożliwia również generowanie instrukcji MDX pozwalających na wykonywanie kwerend na kostkach. Zabezpieczenia usług analitycznych Umożliwiają blokowanie ważnych danych przez definiowanie zabezpieczeń dla wymiarów i komórek. Pozwalają ograniczyć poszczególnym rolom dostęp do określonych kombinacji komórek. Tryb zastępowania i zarządzanie klastrami w przypadku awarii Umożliwia ponowne zainstalowanie lub przebudowę dowolnego węzła w uszkodzonym klastrze bez zakłócania pracy pozostałych węzłów. Pozwala na łatwe skonfigurowanie funkcji pracy awaryjnej dla replikacji oraz rozproszonych widoków częściowych. Dostęp do kostek za pomocą protokołu HTTP Umożliwia udostępnianie dla aplikacji analitycznych przeznaczonych do pracy w sieci Web kostek znajdujących się w sieciach ochranianych zaporami za pośrednictwem mechanizmu nasłuchującego komunikację w protokole HTTP wbudowanego w programie SQL Server 2000 Enterprise Edition. Wymiary Umożliwia wybranie najwłaściwszego typu wymiaru dzięki udostępnieniu nowych typów wymiarów: nadrzędny-podrzędny, sztywny, zmienny, z możliwością zapisu oraz zależny. Zintegrowane usługi analityczne Utworzone rozwiązania umożliwiające pracę techniką OLAP, jak również gromadzenie i wyszukiwanie danych, pozwalają na jak najlepsze wykorzystanie przechowywanych danych. Dostęp przy użyciu adresów URL oraz za pośrednictwem protokołu HTTP Umożliwia płynne uzyskiwanie dostępu do danych w sieci Web przy użyciu adresów URL. Kwerendy można formułować w języku SQL, za pomocą szablonów języka XML lub za pomocą składni XPath w adresach URL. Obrazowanie dysku instalacyjnego Dzięki wbudowanej technologii klonowania z dowolnego komputera znajdującego się w sieci można łatwo i szybko tworzyć standardowe lub domyślne bazy danych dla farm serwerów. Usługi transformacji danych (DTS) Umożliwiają importowanie i eksportowanie kluczy podstawowych i obcych między obsługiwanymi bazami danych. Pozwala na programowanie wielofazowego przekazywania danych i zapisywanie pakietów DTS jako kodu języka Visual Basic. Obsługa standardów internetowych Dzięki rozbudowanej obsłudze standardów W3C, takich jak XML, Xpath, XSL i HTTP, umożliwia integrację istniejących systemów bez konieczności programowania. Zabezpieczenia Umożliwiają ochronę danych dzięki zastosowaniu wyższego domyślnego poziomu zabezpieczeń podczas instalacji. Obejmują obsługę połączeń SSL oraz mechanizmu Kerberos. Obecnie trwa procedura przyznawania certyfikatu poziomu C2. Zintegrowane wyszukiwanie danych Umożliwia analizowanie pobieranych z relacyjnych baz danych oraz z systemów OLAP danych, takich jak sekwencje kliknięć myszą oraz historie zakupów, w celu wyznaczania trendów i tworzenia prognoz. Pozwala na domknięcie pętli obsługi dzięki możliwości dostarczenia spersonalizowanej zawartości. Połączone kostki OLAP Łączenie kostek OLAP zlokalizowanych na różnych komputerach zapewnia znaczne przyspieszenie wykonywania analiz. Możliwe jest również bezpieczne współużytkowanie lub sprzedaż źródłowych danych w kostkach za pośrednictwem Internetu. Równoległe sprawdzanie spójności bazy danych DBCC Dzięki obsłudze przetwarzania wieloprocesorowego można szybko i efektywnie weryfikować informacje znajdujące się w bazach danych. Obsługa wielu wystąpień Umożliwia niezawodne funkcjonowanie złożonych rozwiązań dzięki zastosowaniu oddzielnych wystąpień baz danych dla poszczególnych klientów lub aplikacji. Widoki XML Dzięki łatwemu odwzorowywaniu elementów i atrybutów XML w schematach relacyjnych umożliwiają wyświetlanie i uzyskiwanie dostępu do danych relacyjnych przy użyciu technik XML. Instrukcja SELECT …, FOR XML Umożliwia zwracanie składni XML jako wyników kwerend SQL i łatwe kontrolowanie kształtu wynikowego drzewa XML za pomocą trzech opcji formatowania. Funkcja OpenXML Dzięki wykorzystaniu języka T-SQL oraz procedur przechowywanych umożliwia uzyskiwanie dostępu, przetwarzanie i aktualizowanie dokumentów w formacie XML tak, jakby były one tabelami. Diagramy aktualizacji XML —, dostępne w przyszłości jako plik do pobrania Umożliwia wykorzystanie języka XML w celu selektywnego wstawiania, aktualizacji i usuwania danych z tabel z dowolnego miejsca, nawet w sieciach zabezpieczanych zaporą. Obciążenia masowe XML —, funkcja dostępna w przyszłości jako plik do pobrania Umożliwia płynne przesyłanie, przekształcanie i ładowanie danych z dowolnego źródła do relacyjnych tabel programu SQL Server 2000. Wysyłanie plików dziennika Umożliwia automatyczne synchronizowanie baz danych w celu utrzymania ich w gotowości na wielu serwerach zapasowych, co pozwala na dzielenie obciążenia niezależnie od fizycznej odległości między serwerami. Równoległe indeksowanie Umożliwia pełne wykorzystanie sprzętu obsługującego symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe w celu przyspieszenia procesu indeksowania, redukując obciążenie często aktualizowanych systemów. Równoległe skanowanie Umożliwia przyspieszenie skanowania w systemach wieloprocesorowych, co pozwala poprawić ogólną sprawność działania baz danych. Widoki indeksowane Tworzenie indeksów widoków poprawia wydajność działania istniejących kwerend bez potrzeby zmiany kodu. Pozwala na przyspieszenie analiz i raportów opartych na złożonych widokach. Indeksy kolumn obliczanych Definiowanie indeksów kolumn jest możliwe nawet w przypadku, gdy dane w kolumnie są wynikiem obliczeń korzystających z danych znajdujących się w innych kolumnach. Kopia zapasowa typu porównawczego Umożliwia szybkie tworzenie kopii zapasowych bez nadmiernego obciążenia serwera dzięki tworzeniu kopii jedynie tych stron, które uległy zmianie. Obsługa standardu VI SAN Umożliwia przyspieszenie komunikacji między serwerami dzięki obecności w programie SQL Server 2000 obsługi bezpośredniej komunikacji z urządzeniami pracującymi w sieci typu System Area Network (SAN).

  • Liczba stanowisk: 5-stanowiskowe

 

Linki pokrewne dla Microsoft SQL Server 2000 Standard Edtn English Intl CD 5 Clt

Microsoft Officestd 2013 Sngl Olp Nl Acdmc (021-10234) Oracle DATABASE STANDARD EDITION ONE 1CPU IBM WINDOWS SERVER 2012 R2 FOUNDATION ROK 1CPU - MULTILANG (00FF240) Microsoft Officestd 2013 Sngl Olp Nl (021-10257) MICROSOFT WINSVRSTD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC (P73-06295) Microsoft Windows Server 2003 PL 5 licencji CAL OEM MICROSOFT Exchange Svr ExtrnConn English Lic/SA Pack OLP NL (394-00407) Microsoft SQL Server 2000 Standard Edtn English Intl CD 10 Clt Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition BOX 10 Clt Microsoft Small Business Server 2003 Premium PL+5 CAL Microsoft Windows Server Standard 2003 Ang + 5 Clt. Microsoft MS SBS 2000 Clt AddOn/EN 3.5" W2NT 5u (E76-00005) MS Windows Server CAL 2003 PL MLP 5 User (dodatkowych 5 uzytkownikow) (R18-00963) Microsoft MS Win SBS Prem 2003 SP1/PL CD 5u TranPa (T75-00691) MS WINDOWS 2003 SERVER CAL 1-USER OEM PL Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard PL + 5CAL (T72-00590) Microsoft MS SQL Svr Dev 2005 x64/EN CD DVD (E32-00575) Microsoft OEM Windows Svr Std 2003 R2 64Bit x64 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt (P73-02005) Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL Retail EN Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL SBOEM EN Microsoft Windows Small Business Server SBS 2003 Standard inkl. Microsoft Windows Small Business Server SBS 2003 Premium inkl. 5 Microsoft Windows Server 2003 Web Edition SB EN Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SBOEM inkl. 5 Edytory grafiki i video Hobby i rozrywka Kursy multimedialne Pozostałe oprogramowanie Programowanie Programy antywirusowe i zabezpieczające Programy biurowe Programy do nauki języków Programy edukacyjne Programy muzyczne Programy narzędziowe Programy serwerowe Systemy operacyjne Translatory i słowniki Zarządzanie firmą Microsoft