Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Podręczniki akademickie Nauki humanistyczne i społeczne Między giełdą a śmietnikiem
Między giełdą a śmietnikiem

Między giełdą a śmietnikiem

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Simmel wczeonie dostrzeg3 omiera autorytetu w epoce powszechnej wymienialnooci. Jego intuicje okaza3y sie szczególnie trafne w stosunku do rw1cego nurtu kultury wspó3czesnej, pustoszonej huraganami masowych uniesien (pogrzeb ksie?nej Diany, zburzenie berlinskiego muru) i u?yYnianej coraz nowszymi odmianami indywidualizmu. Narodzinom wartooci z ducha wymiany towarzyszy drecz1ce poczucie, ?e rokowania tocz1 sie nadal , ?e owieta s1 ruchome, a owietooci zamienne. Zmiana bowiem sta3a sie regu31, zastój - wyj1tkiem, i to w ca3ej kulturze: w sztuce, w nauce, w religii, w obyczajowooci - wszedzie tam, gdzie prety ?elaznej klatki spo3ecznego podzia3u pracy owijane s1 w aksamit i bawe3ne. Jeoli myoliciel, którego wspó3czeoni ledwo zauwa?ali, patronuje teraz rozmyolaniom nad ruchomym cyrkiem orodków masowego przekazu, to dzieje sie tak dlatego, ?e to on w3aonie wysun13 na pierwszy plan problem wartooci w owiecie nieustannej ruchliwooci kapita3u. S3awomir Magala jest z wykszta3cenia anglist1, filozofem nauki oraz socjologiem kultury i organizacji. Wyk3ada cross-cultural management na uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie oraz przyk3ada sie do inicjatyw badawczych i edukacyjnych Unii Europejskiej na Cyprze, w Tallinie, So Paulo, Las Vegas, A3ma-Acie oraz Nowym S1czu. Opublikowa3 ksi1?ke o Georgu Simmlu, Walka klasowa w bezklasowej Polsce (1982, pod pseudonimem Stanis3aw Starski) i subkulturze studenckiej jako polskiej odmianie kontrkultury, przek3ada3 powieoci (Johna Bartha, Normana Mailera), prace filozoficzne (m.in. Logike religii J.M. Bochenskiego), socjologiczne (m.in. Makdonaldyzacje spo3eczenstwa Ritzera) i estetyczne ( O fotografii Susan Sontag). Miedzy gie3d1 a omietnikiem. Eseje simmlowskie
  • Ilość stron: 204
  • Wydawnictwo: Słowo / Obraz Terytoria
  • Format: 140 x 225