Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Historia i literatura faktu Otoczenie księcia mazowieckiego IV
Otoczenie księcia mazowieckiego IV

Otoczenie księcia mazowieckiego IV

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Pojęcie otoczenie , w znaczeniu odpowiadającym potrzebom niniejszej pracy, jest pojęciem sztucznym i nie występującym explicite w źródłach średniowiecznych. W potocznym rozumieniu jest określeniem szerszym niż np. urzędnicy, stronnictwo czy elita i różnym od pojęć takich jak społeczeństwo, szlachta, możnowładztwo itp. Stosunkowo częściej pisze się o grupie rządzącej czy grupach interesu , mając na myśli osoby, których obecność w pobliżu władcy wynikała ze względów prestiżowych lub ekonomicznych albo związana była z udziałem w rządach. W źródłach występują jednak pojęcia węższe, zbliżone do definiowanego comitwa orszak, otoczenie, towarzystwo w odniesieniu do osób przebywających w towarzystwie władcy oraz familia służba, czeladź, klientela w odniesieniu do urzędników i służących. Pierwszy z terminów odnosił się prawdopodobnie do wąskiej grupy dworzan podróżujących z władcą lub towarzyszących mu w uroczystościach dworskich. Znacznie pojemniejsze określenie familia dotyczyło, jak się zdaje, szeroko rozumianego dworu wraz z całą służbą, czeladzią itp. . Przez bardzo krótki czas w procesie warszawskim roku pytano świadków s est de familia domini regis vel si est officialis suus. Podobnie określany był orszak Siemowita iy przybywający wraz z księciem do Krakowa. jakkolwiek oba terminy nie wyczerpują zaproponowanej niżej definicji, wydaje się jednak, że musiało istnieć również jakieś staropolskie określenie terminu łacińskiego odpowiednie dla osób występujących w pobliżu władcy. Nie wiemy jednak, jak brzmiało i w tym rozumieniu otoczenie jest pojęciem domniemanym. W literaturze różnie definiowano termin otoczenie . Jan Piętka wyraźnie oddzielił otoczenie bez bliższego określenia od grupy urzędników, wprowadzając ponadto pojęcie otoczenie świeckie dla odróżnienia od otoczenia kościelnego . W rozumieniu Anny Doroszewskiej, do którego jestem skłonna przychylić się z zastrzeżenia mi, otoczenie bez względu na skład osobowy łączyła z władcą bezpośrednia, trwała więź społeczna . Stanisław Szczur sugerując węższą definicję tego pojęcia ograniczył je do pewnej słabo zarysowanej grupy osób, która często przebywała u boku władcy, utrzymując z nim osobiste kontakty. Wydaje się, że nie ma tu sprzeczności. Zdaniem Tomasza Jurka, otoczenie książęce stanowili ci wszyscy ludzie, którzy mieli wpływ na decyzje podejmowane przez księcia. Małgorzata Wilska badając środowisko dworskie Janusza I, przyjęła, że otoczenie stanowili wszyscy świadkowie czynności prawnopublicznych z lat , których przynależność i związki można było ustalić na podstawie zachowanych źródeł. Helena Kret założyła, że otoczenie królewskie tworzyli ludzie zarówno na stałe przypisani do władcy, jak i osoby czasowo przebywające w jego pobliżu . Różnica zdań w uzgodnieniu definicji oznacza brak jasno określonych kryteriów, kto wchodził lub powinien był być zaliczony w skład takieg
  • Ilość stron: 374
  • Wydawnictwo: DiG