Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Prace filologiczne. Tom XLIX

Prace filologiczne. Tom XLIX

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Mirosław Bańko Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu slownika ............... Nijola Birgiel Niektóre aspekty w badanich pogranicza polsko litewskiego .............................. J. E. M. Clarke Parallel Forms in Ukrainian the Verb.............................. Anna Dąbrowska Kamińska Rodzaj rzeczowników ukraińskich i pol skich zapożyczonych z języków angielskiego, francuskiego i niemiec kiego ......................................... Kazimierz Długosz Biblijna szata napisów nagrobnych............................ Karolina Domańska yciorys językowy Ignacego Domeyki na podstawie Moich podróży. Pamiętników wygnańcd ............................................ Katarzyna Dróżdż uszczyk Uwagi o konstrukcjach elektywnych .......... Izabela Duraj Nowosielska Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z per spektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. I................... Maksym Duszkin Określenia liczbowe nazwy zbiorów vs nazwy jednostek..................................... Maria Kabata Funkcja leksemów nacechowanych stylistycznie w poezji kapłańskiej................................. Diana Kardis Zmiany nazw ulic i zaułków Starego i Nowego Miasta w Wilnie na podstawie map z lat , oraz ................. Helmut Keipert August Ludwig Schlozer i Słownik języka polskiego S. B. Lindego .................................. Alina Kępińska Zapomnieć się względem Boga i swego męża drobiazg o zmianach leksykalno stylistycznych ............... Alina Kępińska Mianownikowe konstrukcje składniowe z liczebnikiem w Rozmyślaniu przemyskim... ................... Piotr Klimczak Pisownia wielką lub małą literą w zakresie słownictwa kościelno religijnego.............................. Władysław Kupiszewski Język i styl powieści J. Abramowa Newerlego Lwy wyzwolone..................................... Ewelina Kwapień Kręgi tematyczne słownictwa politycznego i społecz nego .................................... Magdalena Majdak Kwalifikatory jako narzędzie opisu słowa w najwięk szych powojennych słownikach języka polskiego ........... Małgorzata Ewa Majewska Porównania w Urodzie życia Stefana erom skiego Materiał badawczy z objaśnieniami ............. Aneta Majkowska Układ linearny składników rozbudowanej grupy przy miotnikowej w polszczyźnie mówionej ............... Grzegorz Majkowski Kohezja zaimkowa w dokumentach życia społecz nego okresu Oświecenia ............................ Agnieszka Piotrowska Etymon MEN w zapożyczeniach w języku polskim.................................... Laura Polkowska Wykładniki językowe argumentacji erystyczn