Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Podręczniki akademickie Ekonomia i biznes Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej  według znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

"Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska i prof. dr hab. Kazimiera Winiarska są pracownikami Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego.Jednostki niebędące spółkami prawa handlowego i nieprowadzące działalności gospodarczej mogą stosować uproszczone reguły rachunkowości. Określa je rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539). Przepisy rozporządzenia stosuje się wobec następujących jednostek: stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, organizacji dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstw podmiotów zagranicznych.W celu przybliżenia pojęcia jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej Autorki przedstawiły cechy charakterystyczne dla każdej z jednostek wymienionych w rozporządzeniu, zwracając uwagę na pojęcie działalności statutowej i zasady jej finansowania. Przedmiotem rozważań są zagadnienia dotyczące organizacji ewidencji księgowej na podstawie odpowiednio przygotowanej dokumentacji oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dla potrzeb ewidencji księgowej opracowano wzorcowy plan kont, a reguły funkcjonowania kont uwzględniono w ewidencji szczegółowej aktywów trwałych, środków pieniężnych, krótkoterminowych aktywów finansowych, rozrachunków, zapasów, kosztów, przychodów, wyniku finansowego, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów, funduszy własnych i specjalnych. Ze względu na charakterystyczną działalność odrębnie ujęto zagadnienia związane z ewidencją wspólnot mieszkaniowych. Omówiono także zagadnienia sprawozdawczości finansowej, w skład której wcho"
  • Ilość stron: 272
  • Wydawnictwo: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.