Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Historia i literatura faktu Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu
Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu

Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Od wieków powstawanie ludów i narodów w popularnych wyobrażeniach kojarzono, i kojarzy się nadal, z wędrówką, opuszczeniem dawnej ojczyzny i osiedleniem się na nowej ziemi. Nawet ludność uchodząca za odwiecznych mieszkańców swoich ziem, dochodziła do świadomości własnej tożsamości dopiero pod wpływem kontaktu z przybyszami z obcych stron, którzy w rezultacie wędrówki przybywali na jej terytorium. Wędrówka i narodziny ludów to pojęcia powiązane nie tylko w opinii potocznej, przyciągają one także uwagę nowożytnych uczonych, zarówno historyków i archeologów, jak i socjologów. Tam jednak, gdzie brak obfitych danych źródłowych, a tak się rzecz ma w badaniach nad przemianami etnicznymi społeczeństw starożytnych i średniowiecznych, nietrudno popaść w zależność od wiedzy potocznej i formułować tezy naiwne i banalne. Ucieczkę przed tym niebezpieczeństwem zapewnia szersze spojrzenie na badane zjawiska, jednak odwoływanie się do lepiej poznanej rzeczywistości współczesnej jest także ryzykowne, grozi bowiem popadnięciem w anachronizm, analogie zaś z dawnych epok bywają słabo zbadane, a może raczej słabo znane specjalistom z innych dziedzin. Potrzeba bliższego kontaktu między uczonymi uprawiającymi badania na różnych obszarach historii starożytnej, średniowiecznej i archeologii nie jest postulatem nowym. Nasze dyscypliny, pa radoksalnie, oddalają się od siebie w miarę doskonalenia metod badawczych, kolokwia specjalistyczne zaś zamykają się coraz częściej w tym samym, wąskim gronie fachowców. Kolegom z dziedzin sąsiednich pozostaje zatem wiedza z drugiej ręki, podręcznikowa i często nie całkiem aktualna. Ideą przyświecającą organizatorom XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich było przekraczanie granic między specjalistycznymi podziałami, dlatego zagadnienie narodzin i przemian tożsamości etnicznej we wczesnych epokach postanowiliśmy dyskutować w gronie interdyscyplinarnym. Sympozjum zjazdowe łączące problematykę kilku epok, rzadko omawianą w jednym gronie, wypadało przygotować w trakcie bardziej szczegółowej i dłuższej dyskusji, na którą nie byłoby miejsca w czasie jednego zjazdowego popołudnia. W maju r. spotkali się zatem w Krakowie specjaliści kilku dyscyplin historycznych, by wysłuchać i omówić ok. referatów na temat starożytnych oraz średniowiecznych migracji i przemian etnicznych. Efektem tego spotkania jest niniejszy tom, obejmujący teksty o dość zróżnicowanym charakterze. Dają one przegląd badań nad ważniejszymi przykładami migracji, które powodowały lub mogły powodować zmiany etniczne na obszarach Europy, części Azji i Afryki począwszy od dziejów Starożytnego Wschodu po okres przejścia od średniowiecza do epoki nowożytnej. Antycypując bardziej ogólną tematykę dyskusji zjazdowej, dołączamy do tych materiałów dwa artykuły dotyczące problematyki nowożytnej i najnowszej. W większości referatów na plan pierwszy wysunęła się problematyka wędrówek, zagadnienia etnogenezy rzadziej dochodziły do pełnego głosu. Nawet tam jednak, gdzi
  • Ilość stron: 455
  • Wydawnictwo: Historia Jagiellonica