Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Podręczniki akademickie Ekonomia i biznes Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzyna
Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzyna

Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzyna

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Handel jest bardzo ważną i społecznie oraz ekonomicznie niezbędną dziedziną gospodarczą. Potrzebuje ludzi o właściwych cechach osobowych i o wysokich kwalifikacjach, umiejących nawiązywać kontakty transakcyjne z coraz bardziej wymagającymi i rynkowo wyedukowanymi nabywcami. Jest tu miejsce dla ludzi przedsiębiorczych, pełnych inicjatywy, samodzielnych i odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby nabywców oraz wiążących z pracą w handlu swoje aspiracje i karierę zawodową. Zwiększającym się wymaganiem polskich przedsiębiorstw oraz obecnych i kształcących się ich pracowników i menedżerów, jest zdobywanie i potwierdzanie w praktycznej działalności swych umiejętności handlowych oraz kompetencji marketingowych, pozwalających na efektywne prowadzenie handlu na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Posiadanie tej wiedzy jest koniecznym warunkiem efektywnego działania w gospodarce rynkowej i odnoszenia powodzenia w konkurencyjnej grze rynkowej, a zwłaszcza staje się niezbędne w okresie intensywnego przygotowywania się polskich przedsiębiorstw do wchodzenia i prowadzenia działalności na rynkach Wspólnoty Europejskiej. Celem opracowania jest dostarczenie studentom i absolwentom wyższych uczelni ekonomicznych wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla wyjaśnienia oraz zrozumienia zasad, metod i technik zarządzania handlem i sprzedażą oraz zachęcenie do czynnego uczestniczenia w tej działalności, pełnienia coraz bardziej ambitnych ról i osiągania wysokich stanowisk zawodowych. W dwunastu rozdziałach zostały omówione i zanalizowane najważniejsze problemy i zagadnienia składające się na nowoczesną wiedzę i jej praktyczne zastosowania w poszczególnych dziedzinach działalności handlowej, prowadzonej na różnych rynkach i stwarzającej szansę oraz zagrożenia, których wykorzystywanie i unikanie jest podstawą odnoszenia sukcesów na rynku. W pierwszym rozdziale przedstawiono główne cechy gospodarki rynkowej, jej zasady ekonomiczne i socjologiczne oraz jej siłę napędową wywodzącą się z mechanizmu rynku i motywacji jego uczestników. Wymieniono rodzaje uczestników wytwarzających i sprzedających produkty i usługi, a wśród nich odgrywające istotną rolę małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. Wskazano uczestników nabywających dobra dla różnych celów i potrzeb ze szczególnym wyróżnieniem najważniejszych nabywców, tj. konsumentów. Ze względu na to, że cechą gospodarki rynkowej jest stale wzrastająca konkurencja krajowa i zagraniczna, wskazano na jej zagrożenia, lecz równocześnie na wyzwania, jakie stawia, które są szansą innowacyjnych przedsiębiorstw dążących do uzyskania przewagi nad konkurentami. W tym rozdziale omówiony został marketing, którego znajomość i umiejętność posługiwania się jego narzędziami rynkowymi decyduje w dzisiejszej gospodarce, na każdym rynku, o poznawaniu potrzeb oraz o jakości i poziomie ich zaspokajania, jak również o sukcesach rozwoju przedsiębiorstw. Jednym z ważnych warunków te
  • Ilość stron: 324
  • Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University