Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Komputery Oprogramowanie Zarządzanie firmą dGCS-Biznesmen - Kadry, płace i ZUS (do 20 pracowników)
dGCS-Biznesmen - Kadry, płace i ZUS (do 20 pracowników)

dGCS-Biznesmen - Kadry, płace i ZUS (do 20 pracowników)

Producent: DGCS

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Kadry, Płace i ZUS dla Windows to program komputerowy przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Uwzględnia wymogi zreformowanych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada automatyczny eksport danych do rozprowadzanego przez ZUS Programu Płatnika. Kadry, Płace i ZUS występuje w trzech wersjach, różniących się tylko ograniczeniem ilości wpisywanych pracowników tj. do 20, do 50 i do 1000 oraz ceną.
Podstawowe funkcje programu:
KADRY
- prowadzi ewidencję pracowników (kartoteki)
- gromadzi informacje o pracownikach: szkoła, bank, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy
- zatrudnianie pracowników: umowa o pracę, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy
- zeszyt szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia
- wydruk umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, arkusza osobowego, kartoteki pracownika
PŁACE
- oblicza płace według różnych systemów wynagradzania
- możliwość definiowania każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) oraz tworzenia własnych wzorów listy płac lub skorzystanie ze standardów
- możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS , wpływu na składnik nieobecności
- możliwość definiowania działań matematycznych na składnikach, obliczania składników na podstawie innych składników, definiowania ograniczeń, terminów ważności
- rozliczanie właścicieli firm z ZUS
- umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych
- oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe
- udzielanie pożyczek,
- oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
- wypłata zaliczek
- wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy zlecenia i o dzieło
- możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów zleceń i o dzieło
- raporty standardowe lub definiowalne (wydruki)
- elastyczne ustalanie wysokości progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS
- drukuje deklaracje: PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8a i PIT-8b (możliwość edycji danych na podglądzie wydruku)
- wydruk zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, PIT-2, zestawienia składek zdrowotnych,
- raporty na potrzeby GUS
OBECNOŚCI
- odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych
- większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
- dokładne określanie czasu pracy
- definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup
- wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, planu urlopów, karty urlopowej
- możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach
- definiowanie typów dni
ZUS
- elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS (50% Ubezpieczony - 50% Płatnik) (ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON)
- możliwość przypisania pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy, oraz typu identyfikatora
- generuje wszystkie deklaracje ZUS np. RNA, RCA, DRA, RSA itp.
- eksportuje dane do Programu Płatnika
INNE
- obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr.)
Kadry, Płace i ZUS instalują się na komputerach z systemem Windows 95, 98, Me, 2000, XP, ma niewielkie wymagania sprzętowe ( min. komputer Pentium 486, napęd CD-ROM, dowolna karta graficzna, 10 MB wolnego miejsca na dysku).