Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Regulamin serwisu cokupic.pl

Regulamin serwisu cokupic.pl

§ 1 Definicje

 1. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796.
 2. Serwis, Cokupić.pl – mieszczący się w Toruniu przy ulicy Chrobrego 151, prowadzony przez Grupę Allegro w języku polskim, serwis opiniotwórczy, w ramach którego są zbierane i prezentowane Opinie, Wypowiedzi, Materiały, Materiały Redakcyjne i inne informacje o produktach oraz inne usługi związane ze społecznością Użytkowników, utrzymywany przez Grupę Allegro w domenie Cokupić.pl.
 3. Allegro – prowadzony przez Grupę Allegro w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są Oferty oraz świadczone inne usługi związane z Ofertami, utrzymywany przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 4. Użytkownik Allegro – podmiot, który spełnił warunki regulaminu Allegro i posiada utworzone konto w Allegro lub konto Junior.
 5. Użytkownik - podmiot posiadający konto Użytkownika Allegro lub konto Użytkownika Allegro Junior, a także każdy podmiot korzystający z Serwisu, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Konto, Konto Użytkownika Cokupić.pl – prowadzone dla Użytkownika przez Grupę Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 7. Rejestracja – procedura zakładania konta użytkownika Allegro zgodnie z regulaminem Allegro.
 8. Dane – wszelkie informacje umieszczone w Serwisie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów współpracujących z Serwisem.
 9. Opinia – każda informacja umieszczona przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu, np. wyrażenie opinii, komentarza oraz oceny i rekomendacji na temat produktu.
 10. Wypowiedź – każda informacja ulokowana przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Serwisu.
 11. Materiały – wszelkie dane, jak np. zdjęcia, filmy, umieszczone przez Użytkowników w wydzielonych miejscach Serwisu.
 12. Materiały Redakcyjne - testy, porównania, newsy, poradniki, rankingi, video oraz inne treści  publikowane w Serwisie Cokupić.pl przez Grupę Allegro w specjalnie wydzielonych do tego miejscach.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Cokupić.pl jest internetowym serwisem dającym Użytkownikom możliwość publikowania oraz wymiany wszelkich Danych, Opinii, Wypowiedzi, Materiałów oraz innych informacji w wydzielonych miejscach Serwisu.
 2. Serwis nie jest sklepem internetowym.
 3. Grupa Allegro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prezentowane Dane, Opinie, Wypowiedzi i Materiały, a także inne informacje pochodzące od Użytkowników Serwisu oraz podmiotów współpracujących z Serwisem.
 4. Grupa Allegro wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 5. Grupa Allegro informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Cokupić.pl używane są przez Grupę Allegro pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Cokupić.pl. Uzyskane przez Grupę Allegro informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Grupa Allegro informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie z Cokupić.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 6. Wszelkie Materiały oraz Materiały Redakcyjne, w tym elementy grafiki  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Cokupić.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Cokupić.pl. Materiałów, w tym Materiałów Redakcyjnych wymaga każdorazowo zgody Grupy Allegro Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Allegro Sp. z o.o. oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Cokupić.pl. w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Cokupić.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.


§ 3 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystać z Serwisu można jedynie poprzez przeglądarkę internetową.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
 4. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie Danych, Opinii, Wypowiedzi, Materiałów, Materiałów Redakcyjnych oraz wszelkich innych informacji umieszczonych w Serwisie jest zabronione.
 5. Żadna część Serwisu, w szczególności Dane, Opinie, Wypowiedzi i Materiały Użytkowników, Materiały Redakcyjne, nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana w innych mediach, w tym w Sieci Internet bez pisemnej zgody Grupy Allegro.


§ 4 Opinie, Wypowiedzi i Materiały Użytkowników

 1. Funkcjonalność Serwisu daje Użytkownikom możliwość Wypowiedzi, pisania Opinii oraz umieszczenia Materiałów.
 2. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie: 
  1. musi być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny;
  2. musi zawierać polskie znaki; 
  3. nie może być w całości napisana wersalikami (Caps Lock); 
  4. nie może zawierać więcej niż 3 błędy ortograficzne; 
  5. nie może zawierać więcej niż 6 błędów interpunkcyjnych; 
  6. nie może zawierać więcej niż 3 błędy składniowe. 
  7. musi dotyczyć wyłącznie jednego opiniowanego produktu; 
  8. musi być merytorycznie poprawna, tzn. zawierać uzasadnienie i nie ograniczać się wyłącznie do stwierdzenia, że produkt jest dobry i godny polecenia; 
  9. nie może być wyłącznie streszczeniem filmu, książki, oraz innych produktów; 
  10. nie może być wyłącznie opisem zdjęcia produktu; 
  11. nie może zawierać pełnej nazwy produktu skopiowanej ze strony produktu, w celu sztucznego zawyżania wymaganej ilości znaków, jaką powinna zawierać opinia; 
  12. nie może być skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu, oraz wszelkich innych treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią opinii innego Użytkownika Serwisu ani kopią własnej opinii;
  13. nie może zawierać treści o charakterze SPAMU (oraz tekstów typu: dobra, dobra, dobra lub/i xxx, xxx, xxx itp.);  
  14. nie może zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych; 
  15. nie może zawierać treści pornograficznych ani innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje; 
  16. nie może zawierać treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów; 
  17. nie może zawierać odnośników do serwisów, stron WWW, sklepów oraz porównywarek cen spoza Grupy Allegro; 
  18. nie może naruszać praw autorskich oraz innych prawa zastrzeżonych dla ich właścicieli; 
 3. Powyższe warunki obowiązują również dla Wypowiedzi oraz Materiałów Użytkowników. 
 4. Jeśli Opinie, Wypowiedzi oraz Materiały Użytkowników nie będą spełniały wyżej wymienionych warunków lub/i w innych przypadkach będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich – będą usuwane z Serwisu. 
 5. Wszystkie Opinie, Wypowiedzi i Materiały Użytkowników są poddawane wnikliwej weryfikacji przez pracowników Serwisu, którzy oceniają je na podstawie kryteriów wymienionych w punkcie 2, paragrafu 4. 


§ 5 Sankcje

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania ostrzeżeń, blokowania oraz usuwania Kont Użytkowników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu, a w szczególności, gdy:
  1. opinia nie dotyczy opiniowanego produktu lub/i jest nie na temat;
  2. opinia jest skopiowana od innych Użytkowników, producenta oraz wszelkich innych źródeł lub/i jest kopią opinii napisanej przez tego samego Użytkownika;
  3. opinia zawiera treści o charakterze spamu (oraz teksty typu: dobra, dobra, dobra lub/i xxx, xxx, xxx itp.);
  4. opinia zawiera dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe;
  5. opinia zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste, sprzeczne z prawem, obrażające uczucia religijne;
  6. opinia zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów;
  7. opinia zawiera odnośniki do serwisów spoza Grupy Allegro;
  8. opinia zawiera treści pornograficzne;
  9. opinia jest w całości napisana wersalikami (Caps Lock).
 2. Nadużycia odnoszą się również do cech produktów wpisywanych przez Użytkowników (plusy, minusy, użycie, opis siebie).
 3. Użytkownik, który każdorazowo popełni nadużycie w liczbie 10 – otrzymuje 1 ostrzeżenie.
 4. Ostrzeżenia sumują się.
 5. Otrzymanie 3 ostrzeżenia jest równoznaczne z zablokowaniem (ban tymczasowy) Konta Użytkownika na 3 tygodnie.
 6. Blokady sumują się.
 7. Otrzymanie 2 blokady Konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu (ban trwały).


§ 6 Rejestracja

 1. Rejestracja w celu założenia Konta Użytkownika Cokupić.pl odbywa się poprzez Rejestrację w Allegro zgodnie z regulaminem Allegro dostępnym na stronie http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php.
 2. Użytkownik Allegro, który dokonał Rejestracji w Allegro, ale nie dokonał pełnej aktywacji konta Użytkownika Allegro, może korzystać z Cokupić.pl.


§ 7 Logowanie

 1. W Serwisie zalogować mogą się jedynie Użytkownicy Allegro.
 2. Logowanie Użytkownika do Serwisu następuje po podaniu loginu oraz hasła identycznego jak do konta Użytkownika w Allegro.
 3. Pierwsze logowanie do Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Zalogowanie do serwisu oznacza akceptację regulaminu w aktualnym brzmieniu.


§ 8 Konto Użytkownika Cokupić.pl

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika Cokupić.pl wymaga uprzedniej Rejestracji w Allegro.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta Użytkownika z bazy danych Serwisu. Treści, które pozostawił w serwisie, tj. Opinie, Komentarze do opinii, Dodane zdjęcia, filmy oraz produkty, będą dalej wyświetlane z adnotacją, że konto ich autora zostało usunięte.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika Cokupić.pl w żaden sposób nie jest powiązane z usunięciem konta Użytkownika Allegro.
 4. Konto Użytkownika Cokupić.pl może zostać zawieszone w Serwisie za złamanie zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Zawieszenie Konta Użytkownika Cokupić.pl w żaden sposób nie jest powiązane z zawieszeniem konta Użytkownika w Allegro.
 6. Użytkownik, korzystając z Konta Użytkownika Cokupić.pl będzie otrzymywał informacje marketingowe i handlowe jeśli wyraził na to zgodę.


§ 9. Użytkownik

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie, Wypowiedzi, Materiały oraz wszelkie inne informacje umieszczone przez niego w Serwisie.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia i zezwolenia do Opinii, Wypowiedzi, Materiałów oraz innych informacji umieszczonych przez niego w Serwisie.
 4. Użytkownik  poprzez umieszczenie Opinii, Materiałów, Wypowiedzi oraz innych informacji, wyraża zgodę na wykorzystanie ich w zakresie użytku osobistego przez innych Użytkowników Serwisu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Grupę Allegro wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii, Wypowiedzi i Materiałów.
 6. Umieszczając w Serwisie dane, informacje mające charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Grupy Allegro w przypadku nieodpłatnego ich wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  2. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymania się od działań mogących zaszkodzić Cokupić.pl, jak również innym Użytkownikom;
  4. powstrzymania się od wszelkich działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników.


§ 10 Zabrania się

 1. Umieszczania i rozpowszechniania wszelkiego oprogramowania mogącego zaszkodzić Serwisowi, danym systemowym oraz sieciom teleinformatycznym.
 2. Umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania objętego prawami innych osób.
 3. Publikowania kodów, haseł i innych wszelkich danych, dających nieupoważniony dostęp do danych systemowych, komputerowych i innych.


§ 11 Komentarze

Zabronione jest wykorzystywanie systemu Komentarzy do publikowania oraz rozsyłania różnego rodzaju reklam oraz wszelkich treści uznawanych za SPAM.

 

§ 12 Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych (nr IP) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Grupa Allegro. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Grupę Allegro w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących.
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Grupa Allegro zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.


§ 13 Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.